Xuất khẩu

Trung tâm R&D

Trung tâm R&D Michem Việt Nam có đầy đủ các loại máy móc thiết bị hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm.
Facebook Tư vấn zalo Yêu cầu báo giá