Tuyển dụng

Trưởng nhóm nhập khẩu

Công ty cổ phần Michem Việt Nam đã và đang trên đà phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng rất nhanh theo từng năm. Do đó, với nhu cầu mở rộng quy mô công ty cũng như đáp ứng đủ số lượng nhân sự, Michem đang tìm kiếm những nhân tài, những người cộng sự để đồng hành lâu dài cùng chúng tôi.

Chuyên viên kinh doanh hóa chất

Công ty cổ phần Michem Việt Nam đã và đang trên đà phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng rất nhanh theo từng năm. Do đó, với nhu cầu mở rộng quy mô công ty cũng như đáp ứng đủ số lượng nhân sự, Michem đang tìm kiếm những nhân tài, những người cộng sự để đồng hành lâu dài cùng chúng tôi.
Facebook Tư vấn zalo Yêu cầu báo giá