Ceramic

Là nhà phân phối hàng đầu về nguyên vật liệu ngành Ceramic, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng danh mục sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng Ceramic.

Các sản phẩm của chúng tôi cung cấp giúp tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí cấu thành sản phẩm, tăng chất lượng và tuổi thọ của sản phẩm. Chúng tôi có nhiều lựa chọn nguyên liệu, vật liệu, phụ gia và các sản phẩm liên quan cho bất kỳ yêu cầu nào trong ngành gốm sứ.

Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm:

  • Frit
  • Các loại bột
  • Chất dẻo
  • Phụ gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *