PE WAX

PE WAX

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

1.ỨNG DỤNG

- Màu sắc Msterbatch, Filler Masterbatch Master Masterbatch cao cấp, vải không dệt

- Màng PVC, ống, hồ sơ, tấm, WPC PE / PVC Board Tấm xốp, vật liệu cáp

- Chất ổn định PVC, keo nóng chảy Sơn tĩnh điện, sơn vạch kẻ đường Products Sản phẩm cao su và các sản phẩm khác

2.THÔNG TIN KỸ THUẬT

Chỉ số kỹ thuật

Phương pháp kiểm tra

H108

Điểm làm mềm (℃)

ASTM D3954

108 ± 5

Độ nhớt cps @ 149 ℃

D3236

20-30

Mật độ g / cm3 @ 25 ℃

ASTM D1505

0,93

Thâm nhập (dmm)

ASTM D1321

1-2

Chuyên gia

D1544

1

Xuất hiện

 

Viên

Trọng lượng phân tử

 

3200-3700

Sản phẩm liên quan