Michem Vietnam Industrial Limited Company
Sustainable Development

188 BEST INDUSTRIAL CHEMICALS IN 2019

188 BEST INDUSTRIAL CHEMICALS IN 2019


We are a company specializing in trading all kinds of industrial chemicals in rubber industry, plastic chemicals, printing ink chemicals, paint chemicals, composite chemicals, cleaning chemicals and adhesives …

STT  Tên sản phẩm
1 EPOTEC YD 011-X75
2 VINNAPAS N 100
3 VINNAPAS N 60 SP
4 ETERAC 7226-1-B-60
5 ETERAC 7262-4M-70
6 ETERAC 7203- X-60
7 CAO LANH (LỌC) – C8
8 SILICA SILVERBOND PG 15
9 BARISULPHATE TỰ NHIÊN XD300
10 TALC R300
11 BARI SULFATE TỔNG HỢP BaSO4 PPT
12 SOLVENT 100
13 BAC
14 SEC-BAC
15 METHANOL
16 ISOPROPYL ALCOHOL (IPA)
17 BUTYL CELLOSOLVE (BCS)
18 ACETON
19 CELLOSOLVE ACETATE (CAC)
20 ETHYL ACETATE (EAC)
21 BỘT MÀU BLUE 15.3
22 BỘT MÀU GREEN 7
23 BỘT MÀU RED 3
24 BỘT MÀU YELLOW 34-LC
25 BỘT MÀU YELLOW 34-MC
26 BỘT MÀU ĐEN CHỊU NHIỆT CAO MA100
27 BỘT MÀU ĐEN CHỊU NHIỆT CAO #1000
28 BỘT MÀU ĐEN CHỊU NHIỆT #20
29 CAO SU CHỊU DẦU KRYNAC 4975F
30 KẼM STEARATE
31 ZINC DUST
32 CUPROUS OXIDE
33 PANGEL B20S
34 PHỤ GIA PZ 10
35 ETERAC 7132-M-50
36 ETERAC 7121-M-50
37 ETERAC 7626-1
38 DEGALAN 64/12N
39 ETERAC 7117-TS-45
40 ETERAC 7119-X-50
41 Megacryl X58
42 ETERAC 7306-XP-60
43 ETERAC 7334 –XS-60
44 IZELKYD RAP 27X60
45 IZELKYD RAP 38X60
46 ETERKYD 3106-X-70
47 ETERKYD 1108-M-80
48 ETERKYD 242-XM-60
49 INAKYD 3623-X-70
50 IZELKYD MO 49X70
51 ETERKYD 3301-X-70-3
52 PETROLEUM C5 SG-5101
53 EPOXY YD 128
54 EPOXY YD 011 X75
55 EPOXY YD 134 X 85
56 EPOTEC YD128 
57 KINGMIDE 305
58 EPOXY WORLEECURE CA 246
59 EPOXY D.E.R 671
60 AKNATE AK 75
61 NHỰA ACRYLIC BR116
62 NHỰA IZELCRYL 30TB65
63 ETERAC 7303-X-63
64 ETERAC 7305- 3- XC- 50
65 ETERAC 7331-1-XS-70
66 ETERKYD 2105-M-70
67 ETERKYD 3755-X-80
68 ETEKYD 3306- X-70
69 NHỰA RESIN C9
70 EPOXY JRE 187
71 EPOXY JRE 475X75
72 EPOXY D.E.R 331
73 CORONATE HX
74 EPOXY DOMIDE G5022
75 TDI CORONATE LS
76 CORONATE 2037
77 PHỤ GIA PZ 20 
78 SILTECH C1700
79 JLS – MELAMINE
80 JLS – PENTA
81 PHỤ GIA CHỐNG CHÁY JLS –APP
82 BARI SULPHATE CIMBAR 325
83 BARI SULPHATE CIMBAR XF
84 BARI SULPHATE CIMBAR EX
85 CAO LANH NUNG
86 SILICA GRANUSIL 703
87 DUNG MÔI XANH DBE
88 XYLEN
89 TOLUEN
90 N-BUTANOL
91 DUNG MÔI MIBK
92 CAO SU RSS
93 CAO SU TỰ NHIÊN SVR 3L
94 CAO SU KNB 35L
95 CAO SU SILICON CENUSIL R140-R170
96 CAO SU TỔNG HỢP BR01
97 CAO SU EPDM TÁI SINH
98 CAO SU TÁI SINH 11MPA
99 CAO SU TÁI SINH 7MPA
100 CAO SU TỔNG HỢP SBR 1712
101 CAO SU TỔNG HỢP SBR 1502
102 DẦU DOP
103 DẦU PARAFIN CP 52
104 DẦU ESOL N50S
105 DẦU RPO
106 DẦU PARAFIN WHITE OIL 150N, 500N
107 CHẤT XÚC TIẾN MBTS (DM)
108 CHẤT XÚC TIẾN CAO SU MBT(M)
109 CHẤT XÚC TIẾN CAO SU CBS (CZ)
110 CHẤT XÚC TIẾN CAO SU DPG (D)
111 CHẤT LƯU HÓA DTDM
112 PEROXIDE C- 8A
113 LƯU HUỲNH
114 CHẤT CÁCH LY STRUCK N (P)
115 KẼM OXIDE 
116 ACID STEARIC
117 CHẤT PHÒNG LÃO TMQ (RD)
118 NHÔM HYDROXYT
119 KẼM BORATE
120 ANTIMONY TRIOXIDE 99,5%
121 THAN ĐEN N330
122 SILICA TOKOSIL 255G
123 CAO LANH NUNG
124 CHEMLOK 608
125 MEGUM 3270
126 MEGUM 128
127 SC2000 CEMENT
128 ERABOND  METAL
129 THAN ĐEN CÁC LOẠI
130 ETERAC 7212-XB-60
131 ROSIN P100
132 JOINTMIDE 317
133 JOINTMIDE 316
134 JOINTMIDE 985
135 JOINTMINE 9024
136 CORONATE HX90B
137 CORONATE 2604
138 Silverbond 925
139 Eterac 7328-S-50
140 Eterac 7341-X65
141 Eterac 7109-X-50
142 Etermer 223
143 Eterkyd 14101E
144 Nhôm Hydroxyt siêu mịn
145 LONG OIL MEGAKYD 16-80
146 EVATHENE UE653-04
147 Dầu hóa dẻo Dibutyl Phthalate (DBP)
148 Dioctyl Adipate (DOA)
149 Dicapryl Phthalate (DCP)
150 PnP (Propylene glycol n-propyl ete)
151 JLS PNA220
152 Xút vảy NaOH
153 Dầu hóa dẻo TOTM
154 KYOWAMAG®150
155 Parafin Chlorinated CP70%
156 Nhựa Maleic 13035
157 Maleic 13035 S70
158 Nhựa C9 SK120
159 Bengel 908
160 VINAPASS EZ 3112
161 Bi Phản Quang JGB  M6
162 Keo dán cạnh EVA hotmelt KS 220/2 WH
163 Keo dán cạnh EVA hotmelt KS 220/2
164 Keo dán cạnh EVA hotmelt KS 3567
165 Keo dán cạnh Unfilled hotmelt KS 351
166 Keo dán cạnh Unfilled hotmelt PW 3829
167 Vinnol E 15/45
168 Vinnol H 40/43
169 Vinnol H 40/50
170 Vinnol H 40/60
171 Vinnol H 15/45M
172 Vinnol E 15/45M
173 Vinnol E 15/40A
174 Vinnol E 15/48A
175 Vinnol E 22/48A
131 MGROSIN P100
156 Nhựa MGMA 13035
157 MGMA 13035 S70
176 KYLIN PENTA 95%
177 KYLIN APP 201
178 POTASSIUM TITANATE KT-575
179 LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE (LAS)
180 SODIUM LAURYL ETHER SULFATE – SLES
181 SOLIDUM LAURYL SULFATE – SLS
182 CDE-K85 (Lauric-based)
183 VANCE CDE-C85 (Coconut-based)
184 CAPB KG-30
185 MODIFIED ROSIN MG110
186 DBDPO ( DECABROMODIPHENYL OXIDE) 
187 DBDPE (DECABROMODIPHENYL ETHANE)
188 Megakyd M80
 

Resigter
Receive information