Bột VAE

Bột VAE

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

1.ỨNG DỤNG

VAE MP2050 là chất kết dính tái phân tán dựa trên gốc copolyme của ethylene và vinyl acetate.

Chất keo bảo vệ gốc Polyvinyl alcohol

2.THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Phụ gia                                    Hoạt chất chống cô đặc khối khoáng

Nhựa                                       không

Dung môi                                 không

Hoạt chất tạo màng phim        không

Thông số kỹ thuật

Bề mặt                                    dạng tự chảy, bột màu trắng

Mật độ khối                             400 – 700 g / l

Độ ẩm dư tối đa                       1,0%

Tro                                           TGA 1000 ° C 10,0% +/- 2,0%

pH                                           pH 6.5 – 9.5 (phân tán 10% trong nước)

Nhiệt độ tạo màng phim tối thiểu   0 ° C

Sản phẩm liên quan